Zapraszamy do naszego biura rachunkowego

Umów się na bezpłatne konsultacje z naszą księgową ...

Cennik usług

Cena za obsługę księgową uzależniona jest od ilości dokumentów, które w danym miesiącu obrachunkowym muszą być zaksięgowane oraz od spełnienia kryteriów dotyczących zachowania warunków promocji.

Przy założeniu że tak ustalona ilość dokumentów nie przekroczy w miesiącu liczby da poszczególnych rodzajów działalności:

 

Cennik usług księgowych dla Krakowa i okolic

Ryczałt Ewidencjonowany bez Vat

do 5 dokumentów księgowych – 200 zł
od 6 do 25 dokumentów księgowych – 300 zł
od 26 do 50 dokumentów księgowych – 350 zł

Księga przychodów i Rozchodów i Ryczałt Ewidencjonowany z Vat

do 20 dokumentów księgowych 300 zł
od 21 do 30 dokumentów księgowych 350 zł
od 31 do 50 dokumentów księgowych 400 zł
od 51 do 90 dokumentów księgowych 500 zł
od 91 do 120 dokumentów księgowych 550 zł
od 121 do 150 dokumentów księgowych 650 zł
więcej niż 150 dokumentów księgowych za każdy kolejny dokument 2,20 zł / 1 dok

 

Księgi Handlowe z VAT

do 10 dokumentów księgowych 800 zł
od 11 do 30 dokumentów księgowych – 1 000 zł
od 31 do 60 dokumentów księgowych – 1 400 zł
od 61 do 90 dokumentów księgowych – 1 700 zł
od 91 do 130 dokumentów księgowych – 2 100 zł
od 131 do 150 dokumentów księgowych – 2 500 zł
więcej niż 151 dokumentów księgowych do uzg.

 

Kadry i Płace

Umowa zlecenie – 40 zł/za os.
Umowa o pracę – 50 zł/za os.

 

USŁUGI DODATKOWE DLA KLIENTÓW NIEOBJĘTYCH UMOWĄ

Zamknięcie roku oraz sporządzenie bilansu opłat. mies.
Wykonanie sprawozdania zarządu – 250 zł
Sporządzenie polityki rachunkowości – 500 zł
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów – 500 zł
Ustalenie planu kont – 250 zł
Sporządzenie wezwań do zapłaty, monitów, not – 5zł/szt.
Sporządzenie noty korygującej – 5zł/szt.
Przygotowanie sprawozdań do GUS – 30zł/szt.
PIT roczny – rozliczenie jednej osoby – od 100zł/szt.
PIT roczny – małżonkowie – od 150zł/szt.
Sporządzanie raportów kasowych – 30zł/str.
Sporządzanie umów zleceń – 10zł/szt.
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników – 250 zł

Ważne: Cennik obowiązuję od 01.01.2024. Wszystkie podane ceny są kwotami netto.